Dakar Challenge goede doel

Young Ones Skills & Training Centre    

 Skills

Jongeren werken aan hun eigen toekomst. Wat hulpverlening betreft, leert de ervaring dat kansarme jongeren tussen 14 en 24 jaar veelal tussen het wal en het schip vallen. Vele jongeren in Gambia zijn analfabeet en hebben niet de kans gehad om naar school te gaan. De kleren die ze aan hebben is dikwijls het enige wat ze hebben. Probeer dan maar eens voor te stellen hoe de toekomst van deze jongeren eruit zal zien!

Vrijwel geen geld, niet kunnen lezen of schrijven. Hoe kunnen zij ooit een waardig bestaan opbouwen? De wil en de drive om iets van hun toekomst te maken is bij veel van deze jongeren zeker aanwezig, het ontbreekt hen alleen aan de middelen. Daarom zet Stichting Hand to Hand zich al geruime tijd in voor kansarme jongeren. Met als motto “Werken aan je eigen toekomst”.


In december 2009 is er weer een nieuw project voor kansarme jongeren opgestart. Het betreft hier het skill en trainingscentre “The Young Ones” .

Het plan is mogelijkheden te creëren voor o.a.
-          Houtbewerking / meubelmakerij.
-          Metaalbewerking / lasserij.
-          Autowerkplaats.
-          Bouwtechniek.
-          Naaiatelier.

Het terrein met enkele gebouwtjes is ter beschikking gesteld door de plaatselijke bevolking. Een van deze gebouwtjes is reeds aangepast en omgebouwd tot een werkplaats voor houtbewerking cq meubelmakerij. In april 2010 is deze werkplaats van start gaan. De overige werkplaatsen zullen stap voor stap worden gerealiseerd zodra de financiële middelen toereikend zijn.

Jongeren zijn de ouders van morgen. Zij willen graag zelf werken aan een waardig bestaan. Een waardig bestaan voor henzelf en voor hun toekomstig gezin.

Werk mee aan een betere toekomst, een betere toekomst voor iedereen.

Wat heeft de stichting gerealiseerd (mede) met het geld van de Amsterdam Dakar Teams:

Bouw van de Hand to Hand Kariaba Nursery school Youna. In Youna is een school op eigen grond gebouwd bestaande uit: 4 klaslokalen, toiletten, een well  en een speeltuin. Bouw van de Nursery school Kanuma: bestaande uit 2 klaslokalen, opslag en toiletten en een borehole.
Kanuma Cultural Arts & traningscentre: omheining, inrichting centre, borehole, workshop.
The Kanuma Ecological Agriculture Development Project: Bouw werkplaats.

Farafenni ziekenhuis en gezondheidszorg in zijn algemeen:
Het vervoer van 40 Ft containers vanuit Nederland met de benodigde apparatuur, materialen en medicijnen. Deze goederen hebben al veel mensen geholpen en/of het leven gered.
Er zijn reguliere voorlichtingsbijeenkomsten over malaria, aids, hygiëne, voeding en een er is een bloeddonorcampagne en bloedtransfusiedienst opgezet. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, bezoekt men de mensen in dorpen in de weide omgeving. Hiervoor zijn drie Amsterdam-Dakar auto’s ingezet.

Top